Zašto C2C Gravel?

Coast to Coast gravel. Skraćeno C2C. Od obale Mure do obale Drave otkrijte na biciklu međimurski kraj na jedinstveni način. Avanturističke staze nude užitak i osvajanje manje poznatog Međimurja, na drugačiji način, drugačijim putevima, podalje od uobičajenih turističkih ruta…

U Međimurju smo, na krajnjem sjeveru geografske karte Hrvatske. Na otoku između rijeka Mure i Drave. Na falačecu zemlje, kraju med dvemi vodami. Na krajnjem zapadu Panonske nizine, ali i posljednjih istočnih obronaka Alpa. Ovdje je „Lijepa naša“ najgušće naseljena.

Većina sudionika su rekreativci, pa ćemo tako i dizajnirati trasu te promotivne aktivnosti. Nećemo ograničavati vrstu bicikla, barem ne za najkraću trasu, i to s ciljem privlačenja što većeg broja sudionika.

Kraj med dvemi vodami

Još u doba starog Rima je Plinije stariji u Zemljopisu starog svijeta današnjem Međimurju nadjenuo naziv „Insullo Muro Dravanus“, otok između Mure i Drave. Rijeke su često tijekom povijest mijenjale svoj tok, pa su i naselja građena podalje od rijeka. Danas su one ukroćene. Mura na sjeveru je  ograđena nasipom, dok je Drava na jugu pretvorena u dva velika akumulacijska  jezera za potrebe hidroelektrana.

Dubravsko jezero, akumulacijsko jezero HE Dubrava kod Preloga, najveće je umjetno jezero u Hrvatskoj sa površinom 17,1 km2. Ujedno je i drugo apsolutno najveće jezero u Hrvatskoj, odmah iza Vranskog jezera kod Biograda na moru, površine 30 km2. Varaždinsko jezero, akumulacijsko jezero HE Čakovec, površine je 10 km2. S južne strane kao da je Međimurje omeđeno „dravskim morem“.

C2C = Coast to Coast

Iz svega ovog proizlazi sâmo ime C2C, Coast to Coast, od obale do obale, između rijeka i jezera. Stoga i trasa C2C gravela otkriva manje poznate dijelove Međimurja vijugajući od Mure do Drave. Pritom dodiruje obje obale jednom ili dva puta, ovisno o odabranoj trasi.